היום היתרנו "חילול שבת" על ימין ועל שמאל, למגינת לבו של שר הדתות, אשר לא עצר כוח לבלום את כניעת המושג הגלותי על השבת.
Quote
היום היתרנו "חילול שבת" על ימין ועל שמאל, למגינת לבו של שר הדתות, אשר לא עצר כוח לבלום את כניעת המושג הגלותי על השבת.
Date
16/3/1955
Year
1955
Full Text
היום התחיל בישיבה פורייה ביותר של ועדת היתרי עבודה בשבת. היתרנו "חילול שבת" על ימין ועל שמאל, למגינת לבו של שר הדתות, אשר ישב אין אונים ולא עצר כוח לבלום את קידמת הטכנולוגיה הישראלית - יותר נכון את כניעת המושג הגלותי על השבת לכורחי העצמאות הלאומית. בכל זאת סירבנו לבקשת האוצר להתיר לו הדפסת טבלאות התקציב גם בשבת משום דחיפות המלאכה לצורכי הדיון בכנסת.
source
יומן אישי
Copy Shortcut