אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים
Quote
אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים
Date
22/3/1937
Full Text
אין דבר שאין לו משקל בחיים המדיניים, ואין חלוקה בחיים המדיניים של דברים קטנים וגדולים שביניהם עובר קו חוצץ.
source
במועצת מפא"י
Copy Shortcut