שום דבר איננו הולך לאיבוד, לא בטבע ולא בפוליטיקה
Quote
שום דבר איננו הולך לאיבוד, לא בטבע ולא בפוליטיקה
Date
22/1/1937
Full Text
Nothing is lost, not in nature and not political.
source
במועצת מפא"י
Copy Shortcut