שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה
Quote
שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה
Date
22/3/1937
Full Text
שום גזרה איננה מילה אחרונה של ההיסטוריה.
source
במועצת מפא"י
Copy Shortcut