חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות
Quote
חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות
Date
22/1/1937
Full Text
חיינו הם בכלל שלשלת אחת בלתי פוסקת של מערכות.
source
במועצת מפא"י
Copy Shortcut