דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה
Quote
דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה
Date
13/10/1936
Full Text
האם יש לטשטש את הסכנה ולהדגיש רק את החיוב, כדי להרים את מצב הרוח? ... אינני סבור כך. ... אנחנו צריכים לשאוף תמיד לטוב, אבל להיות מוכנים לרע... להכין את העם... להתייצב נוכח הרעה ולהמשיך את הפעולה... דווקא בימי הרעה יש להגביר את הפעולה.
source
ביומן מדיני
Copy Shortcut