אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ
Quote
אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ
Date
28/7/1936
Full Text
אני משוכנע שבקרב המוני הערבים בארץ קיים גורם של פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על הגזע הערבי בארץ. אם זה לא כך, אני כל השנים שלמדתי ערבית ונפגשתי עם ערבים היו לריק. ואם אני יכול לטעות בנקודה כה מכרעת טעות יסודית, אינני ראוי למקומי.
source
בוועדה פוליטית, מפא"י
Copy Shortcut