רצונו של העם היהודי הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה.
Quote
רצונו של העם היהודי הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה.
Date
13/5/1937
Full Text
רצונו של העם היהודי, שהוא רצון חי ופעיל, הוא שיחוג את ניצחונו על כל המכשולים, כי עימו כוחות היצירה.
source
ראיוון עם ג'ון הוטורן הול, המזכיר הראשי של ממשלת המנדט
Copy Shortcut