ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן
Quote
ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן
Date
5/2/1933
Full Text
ההיסטוריה אינה הגשמת תוכנית. היא ניצול הזדמנויות או החמצתן.
source
במרכז לענייני עבר הירדן בנושא התיישבות שם
Copy Shortcut