תהי יד אחת מחזקת בשלח ואחת מושטת לשלום
Quote
תהי יד אחת מחזקת בשלח ואחת מושטת לשלום
Date
2/1/1956
Full Text
One strengthens the hand sent one outstretched in peace.
source
בכנסת
Copy Shortcut