אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור
Quote
אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור
Date
25/11/1964
Full Text
אני דוּד סגור הרותח בפנים ללא מוצא בשביל הקיטור.
source
גלויה לאסתר הרליץ בניו יורק מחופשה באילת
Copy Shortcut