כאיש מדיני נפלתי חלל במערכה הזאת, וגם אבדה זאת יש לרשום
Quote
כאיש מדיני נפלתי חלל במערכה הזאת, וגם אבדה זאת יש לרשום
Date
2/12/1956
Full Text
ברור לכל כי המערכה והניצחון וההצלה היו כרוכים בקורבנות ובאבדות ובסיכונים חדשים – מכל הבחינות ובכל החזיתות. וכן ברור לי כי אחת האבדות - casualties - בלע"ז, הנני אני בעצמי. כאיש מדיני נפלתי חלל במערכה הזאת, וגם אבדה זאת יש לרשום.
source
ביומן אישי
Copy Shortcut