הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם
Quote
הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם
Date
12/10/1952
Full Text
אין הסוציאליזם תפריט קבוע, שאפשר להזמינו מראש על כל פרטיו. זהו מעשה יצירה המתגשם יום יום תוך ניצול אפשרויות חדשות מדי התגלותן, ופיתרון בעיות מדי התעוררותן. הקבוצה היא שלב מכריע בתהליך הגשמת הסוציאליזם העברי, ואינו מבייש אותנו בעולם.
source
במועצת איחוד הקבוצות והקיבוצים
Copy Shortcut