ייאוש פירושו ניצחון השטן – ולכן לא יקום ייאוש ולא יהיה. "סטרומה" היא התפרצות יצר החיים של יהודים – התפרצות מעבר לכל י...
Quote
ייאוש פירושו ניצחון השטן – ולכן לא יקום ייאוש ולא יהיה. "סטרומה" היא התפרצות יצר החיים של יהודים – התפרצות מעבר לכל ייאוש
Date
9/10/1942
Full Text
Victory means despair devil - so do not despair nor will rise. "Struma" is a call to war. "Struma" is a major alarm for the Jewish people. Brothers and sisters, our children, drowned B"stromh "ordered us to put the campaign. "Struma" surge is created Jewish life - an outbreak beyond despair.
source
באסיפת נבחרים
Copy Shortcut