מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות
Quote
מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות
Date
12/6/1941
Full Text
מרכז הכובד איננו בשאלה מה יהיה, אלא בשאלה מה עלינו לעשות.
source
בוועידה ה-5 של מפא"י
Copy Shortcut