יש לנו מה להפסיד ועלינו לחשב היטב את חשבון ההישג מול ההפסד
Quote
יש לנו מה להפסיד ועלינו לחשב היטב את חשבון ההישג מול ההפסד
Date
6/5/1942
Year
1942
Full Text
דרך מלחמתנו זרועה סכנות ועל-כן צריכה המלחמה להיות שקולה ומחושבת על כל צעד ושעל. יש לנו מה להפסיד ועלינו לחשב היטב את חשבון ההישג מול ההפסד. אבל כל אלה הם סייגים ושיקולי לוואי – הכוח המניע מוכרח להיות כוח קרב ואי-כניעה.
source
בקונגרס הציוני הכ"ב
Copy Shortcut