מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב
Quote
מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב
Date
4/7/1937
Full Text
בחיינו הטרופים, גם כשאנו מושכים בעול שכם אחד ונלחמים כתף אל כתף, מזדמן לנו רק לעיתים רחוקות מאוד – או שלא מזדמן כלל – להשמיע איש באוזני רעהו דברים שבלב.
source
מכתב לבן גוריון
Copy Shortcut