אנו עם אשר לא ייכנע ללא מלחמה, עם המוכן לשפוך דם על עצמאותו
Quote
אנו עם אשר לא ייכנע ללא מלחמה, עם המוכן לשפוך דם על עצמאותו
Date
6/5/1942
Year
1942
Full Text
אם נגזר על מדינתנו להיחרב בידי רומא, טוב שהיא נחרבה אחרי המרד. תבורך ההיסטוריה שלנו בנותנה לנו את הכבוד הזה. אנו עם אשר לא ייכנע ללא מלחמה, עם המוכן לשפוך דם על עצמאותו.
source
בקונגרס הציוני הכ"ב
Copy Shortcut