ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ
Quote
ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ
Date
3/1/1955
Full Text
ראה אראה אותו אחראי לפרשת הזוועה, ממש כשם שאיבן קַרַמַזוב (גיבור "האחים קרמזוב" מאת פ' דוסטויבסקי) היה אחראי לרצח אביו לא במעשים שעשה אלא בדעות שהפיץ.
source
מיומן אישי, על פרשת לבון
Copy Shortcut