כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין
Quote
כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין
Date
21/3/1954
Full Text
כאשר המחוקק אמר "עין תחת עין" הוא חשב על העין של האיש שהוציא את העין.
source
בישיבת ממשלה על הפיגוע במעלה עקרבים
Copy Shortcut