לבון לחץ את ידי ואמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו"
Quote
לבון לחץ את ידי ואמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו"
Date
23/11/1953
Full Text
לבון יצא בעקבותי. ניגש אלי ולחץ ידי. אמר "אל תדאג, הכל יהיה כשורה ובלבד שהגויים לא יפריעו". אמרתי: "העיקר שהיהודים לא יפריעו".
source
מיומן אישי, בעת הצעת מ"ש לראש ממשלה במקום ב"ג
Copy Shortcut