אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל
Quote
אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל
Date
12/11/1953
Full Text
אצל אומות אחרות הבינתיים אינו מכריע. אצלנו הוא קובע גורל.
source
מיומן אישי
Copy Shortcut