אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים
Quote
אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים
Date
24/8/1952
Full Text
אני רוצה לומר לך חבר [דב] יוסף: קרח חם לא ייתכן – או קרח קר או מים רותחים.
source
בישיבת ממשלה
Copy Shortcut