בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח
Quote
בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח
Date
28/10/1951
Full Text
בחרנו מקום לא נוח בזמן לא נוח.
source
בישיבת ממשלה
Copy Shortcut