ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום מלחמת העולם השנייה נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו.
Quote
ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום מלחמת העולם השנייה נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו.
Date
11/5/1949
Full Text
ניצחון בעלי הברית היה מחטיא אחת ממטרותיו העיקריות אילו כתום המלחמה (העו"ל-2) נשאר העם היהודי בן בלי בית, ללא ארץ משלו.
source
בנאום בכורה בעצרת האו"ם
Copy Shortcut