מתעוררת שאלה רצינית אם יכול אדם לנשום את האווירה של המפלגה הזאת ולהישאר איש מכבד את עצמו
Quote
מתעוררת שאלה רצינית אם יכול אדם לנשום את האווירה של המפלגה הזאת ולהישאר איש מכבד את עצמו
Date
3/3/1957
Full Text
אם המפלגה סבורה שהיא יכולה לדרוש ממני שאבליג על כך הרי מתעוררת שאלה רצינית אם יכול אדם לנשום את האווירה של המפלגה הזאת ולהישאר איש מכבד את עצמו.
source
מיומן אישי
Copy Shortcut