השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב
Quote
השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב
Date
2/5/1918
Year
1918
Full Text
השקלא יש בכוחה להרגיע את סער המוח ואין ביכולתה להשקיט את סער הלב.
source
ממכתב לדוד בית הלחמי בהיותו בצבא התורכי
Copy Shortcut