רק אם אנו נמלא חובתנו כלפי עצמנו נוכל לתבוע וגם להשיג את מילוי חובת אחרים כלפינו
Quote
רק אם אנו נמלא חובתנו כלפי עצמנו נוכל לתבוע וגם להשיג את מילוי חובת אחרים כלפינו
Date
10/8/1943
Full Text
Only if we fulfill our obligation to ourselves may we demand and achieve the fulfillment of others's obligation to us.
source
איגרת לאירופה
Copy Shortcut