בפעם הראשונה בפרוע פרעות לישראל – יש בית לפליטי החרב העומד הכן לקבלם. יש רק לפתוח את שעריו לרווחה.
Quote
בפעם הראשונה בפרוע פרעות לישראל – יש בית לפליטי החרב העומד הכן לקבלם. יש רק לפתוח את שעריו לרווחה.
Date
10/8/1943
Full Text
Massacres and waves of destruction were in our history a few times - never had such enormous scope and method of such diabolical. But for the first time in the history of our exile evil that we have found the center of the country lives within him beating heart of the nation. Half a million or more Jews will gather in Israel, especially during the interwar period, see themselves as emissaries of the Jewish people, those responsible for his fate. Their purpose is not only saving Diaspora blood cry out to their brothers and other stimulants to action they are to the world. All the corps made in Israel, all the experience acquired as capacity building before they gained their fellow salvation. For the first time pogroms against Israel - There is a war refugees stands ready to accept them. There are only opened its doors open.
source
איגרת לאירופה
Copy Shortcut