כיבוש הארץ מחדש שלא בדרך השמדת התושבים, פירושו – הצבת חיל מצב בכל כפר וכפר
Quote
כיבוש הארץ מחדש שלא בדרך השמדת התושבים, פירושו – הצבת חיל מצב בכל כפר וכפר
Date
24/8/1938
Full Text
כיבוש הארץ מידי תושביה - הוא דבר חדש, ופירושו: או דיכוי המוני או השמדת התושבים. כיבוש הארץ מחדש שלא בדרך השמדת התושבים, פירושו – הצבת חיל מצב בכל כפר וכפר.
source
ועדה פוליטית, מפא"י
Copy Shortcut