בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית
Quote
בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית
Date
1/1/1955
Full Text
בחיים המדיניים לא הכוונה קובעת, כי אם התוצאה הממשית
source
בלשכת שר החוץ
Copy Shortcut