ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה
Quote
ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה
Date
1/1/1955
Full Text
ע"י הכרזת העיקרון של עצמאות במדיניות עדיין אינה נפתרת שום בעיה.
source
בלשכת שר החוץ
Copy Shortcut