במה המדינה מעוניינת? בשלום או באי-שלום? ביציבות או באנדרלמוסיה?
Quote
במה המדינה מעוניינת? בשלום או באי-שלום? ביציבות או באנדרלמוסיה?
Date
1/9/1954
Full Text
כל אחד מאיתנו צריך פעם אחת להחליט בנפשו במה, לדעתו, צריכה להיות מעוניינת מדינת ישראל כיום הזה. מובן, שתמיד קיימת השאלה: למה צריכה המדינה הזאת להיות מוכנה, לקראת אילו פורענויות, מה עליה לעשות בפרוץ פורענות ומה עליה לעשות לקדם פני פורענות. אבל במידה שהדבר מסור ליוזמתה החופשית לגמרי - במה היא מעוניינת כיום הזה? בשלום או באי-שלום? ביציבות או באנדרלמוסיה? בשקט של בניין, גם אם הוא מופרע על ידי תקריות, או במערבולת כללית?
source
ראש הממשלה משה שרת בכנסת
Copy Shortcut