שאלת השלום בין יהודים לערבים יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות
Quote
שאלת השלום בין יהודים לערבים יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות
Date
10/5/1936
Full Text
אין אנו סבורים ששאלת השלום בין יהודים לערבים בארץ-ישראל עשויה להיפתר בדרך של שכנוע. היא יכולה להיפתר רק ביצירת עובדות – בהקמת יישוב יהודי בן מספר ומשקל שיש בו כדי לנטוע בקרב הערבים יחס קבע של כבוד אליו, ולגמול אותם מכל מחשבה או רצון להשמידו, או לעכב את גידולו, במעשי אלימות.
source
בשיחה עם הנציב העליון ווקופ
Copy Shortcut