שאלות ללא פתרון אלו שאלות שרק הזמן יפתרן, אך אין רואים בדיוק מה יהיה הפתרון.
Quote
שאלות ללא פתרון אלו שאלות שרק הזמן יפתרן, אך אין רואים בדיוק מה יהיה הפתרון.
Date
22/5/1936
Full Text
לפני ימים אחדים הייתה לי שיחה עם יהודי אחד חשוב בארץ, ויהודי זה אמר שמוכרחים למצוא פתרון לשאלה הערבית, מוכרחים להגיע לאיזה הסכם. אמרתי שאינני מאמין שנוכל להגיע לאיזה הסכם בזמן הקרוב. הוא אמר שמוכרחים להגיע להסכם בזמן הקרוב, אחרת הסכנה גדלה והולכת. אמרתי: "אני יודע שהסכנה גדולה, אולם אין די בסכנה שישנה כדי להגיע לידי הסכם, כי יש שאלות ללא פתרון". היהודי אמר שאין שאלות ללא פתרון. אמרתי: שאלות ללא פתרון אלו שאלות שרק הזמן יפתרן, אך אין רואים בדיוק מה יהיה הפתרון.
source
בישיבת הנהלת הסוכנות
Copy Shortcut