אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ
Quote
אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ
Date
22/5/1936
Full Text
אינני מאמין שנשיג הסכם עם הערבים לשם גידול כוחנו בארץ. אבל אני מאמין ובטוח שבשלב ביניים מסויים בעתיד, לאחר שנהיה יותר חזקים, נגיע לידי ברית יציבה עם בריטניה ככוח עם כוח, ונגיע לידי ברית יציבה עם הערבים ככוח עם כוח. תנאי לכך, שנהיה בעיני הצד שכנגד לא רק פוטנציה של כוח אלא כוח ממשי. אינני חושב שלעולם יהיו יחסינו עם הערבים כהר-געש, ויחסינו עם האנגלים חסרי בסיס מוצק. אני בטוח שנגיע אי-פעם להסכם משולש בין שלושת הגורמים שיש להם אינטרסים בארץ-ישראל.
source
בישיבת הנהלת הסוכנות
Copy Shortcut