פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי.
Quote
פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי.
Date
22/5/1936
Full Text
פוליטיקה זוהי תורת הניצול ההדדי.
source
בישיבת הנהלת הסוכנות
Copy Shortcut