כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, ילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה.
Quote
כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, ילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה.
Date
22/5/1936
Full Text
כשנבנה פה פעם מדינה יהודית, עם חקלאות ותעשייה מפותחות, מוסדות מדע ותרבות, והארץ תהיה מאוכלסת המוני יהודים, ברור שילכו ויתחזקו הקשרים בין ארץ-ישראל ושכנותיה.
source
בישיבת הנהלת הסוכנות
Copy Shortcut