עד מה מהירות תנודותיה של המטוטלת הריגשית בעם היהודי.
Quote
עד מה מהירות תנודותיה של המטוטלת הריגשית בעם היהודי.
Date
25/5/1936
Full Text
היה מעניין מאוד, אם כי לא מהנה מאוד, לראות עד מה מהירות תנודותיה של המטוטלת הריגשית בעם היהודי.
source
שיחה עם הנציב העליון
Copy Shortcut