אי-אפשר לטעון, כי מאחר שמנהיגות זו [הערבית] לא נבחרה בבחירות כלליות אין זו מנהיגות. (1936)
Quote
אי-אפשר לטעון, כי מאחר שמנהיגות זו [הערבית] לא נבחרה בבחירות כלליות אין זו מנהיגות. (1936)
Date
22/5/1936
Year
1936
Full Text
ההנהגה של התנועה הזאת [.....] מורכבת מאותם האנשים שהנחשול העלה אותם. ואי-אפשר לטעון, כי מאחר שמנהיגות זו לא נבחרה בבחירות כלליות אין זו מנהיגות. אין גורם שאינו רואה בהם אלא מנהיגות. אי-אפשר לדבר על נכונותנו למשא-ומתן, ובו בזמן לפסול אותם. [---] ההנהגה הערבית הזאת היא גורם מדיני, כך רואה אותה הציבור הערבי, הממשלה מכירה בה. השלטון בסוריה הכיר ב"גוש הלאומי" כבא-כוח הארץ, אף-על-פי שמנהיגיו לא נבחרו בבחירות, וכן השלטון במצרים הכיר בנחאס פחה [מנהיג מפלגת ה"וואפד"]. אנחנו בעצמנו מכירים בנחאס. עכשיו הוא נבחר, אבל הוא היה מנהיג העם המצרי גם לפני שנבחר, ושום איש לא יאמר שאין לנו לבוא עמו בדברים. אני עצמי ניסיתי לבוא בדברים עם נחאס פחה, ואני רואה בכך מעשה כשר בהחלט, צעד פוליטי נכון. והנה, בעיני נחאס זה, קבוצת המנהיגים הערבים היא ההנהגה הפוליטית של ערביי ארץ-ישראל. בעיניו מנהיגים ערבים אלה הם גורם עצום בארץ-ישראל, והיהודים הם גורם מפוקפק.
source
בישיבת הנהלת הסוכנות
Copy Shortcut