עוד לא התייאשתי מלהוכיח דברים שבהיגיון
Quote
עוד לא התייאשתי מלהוכיח דברים שבהיגיון
Date
14/11/1937
Year
1937
Full Text
עוד לא התייאשתי מלהוכיח דברים שבהיגיון (1937)
source
דברים בהנהלת הסוכנות
Copy Shortcut