בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה
Quote
בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה
Date
6/7/1936
Full Text
בכל מצב גרוע יש גם צד לטובה – שכן אותה שעה מצטללים הדברים בהכרה.
source
בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י
Copy Shortcut