לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום.
Quote
לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום.
Date
6/7/1936
Full Text
לאיים מותר רק בשעה שאפשר לקיים את האיום.
source
בישיבת הוועדה המדינית, מפא"י
Copy Shortcut