השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה
Quote
השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה
Date
9/7/1936
Full Text
ככל שמכריעה עכשיו חזית החוץ, הרי גם השלום הפנימי הכרחי בשעה של רתיחת מלחמה
source
במרכז מפא"י
Copy Shortcut