בקרב המוני הערבים יש פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על היישוב הערבי
Quote
בקרב המוני הערבים יש פחד מפני ריבוי היהודים והשתלטותם על היישוב הערבי
Date
28/7/1936
Full Text
I am convinced that among the Arab masses have a fear of proliferation of Jews and takeover of the Arab community in Israel. If it is not, then all the years I have learned Arabic and met with Arabs were in vain. And if I can make a mistake so crucial point such fundamental mistake, I deserve my place.
source
בוועדה מדינית, מפא"י
Copy Shortcut