יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן.
Quote
יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן.
Date
28/7/1936
Full Text
יצר ההתקוממות היה מהבהב אצל הערבים כל הזמן. סיבות שונות עצרו בעדו – עתה שולח הרסן והוא התפרץ, הממשלה אשמה שלא ידעה להפסיק את ההתפרצות, אבל למנוע אותה לגמרי לא יכלה.
source
בוועדה מדינית, מפא"י
Copy Shortcut