שם הפרק פעולות  
   
  1
א. בחירת הוועדה וכתב סמכותה  
  2
ב. חקירת הוועדה  
  3
ג. גיבוש ההמלצות של ועדת אונסקו״פ  
  4
הערות