ביוגרפיות
תמצית ביוגרפית
משה שרת על עצמו
ביוגרפיות שונות
לוח כרונולוגי
ספרים (לפי סדר יורד של שנת הדפסה)
מאבק מדיני א-1 (ינואר-מאי 1942)
שוחר שלום
פולמוס השילומים
ימי לונדון א'-ג'
מאסר עם נייר ועפרון
נתראה ואולי לא
מחברת תרגומי שירה
אורות שכבו
יומן אישי (8 כרכים)
יומן אישי בכתב יד
משוט באסיה
בשער האומות
יומן מדיני (5 כרכים)
ימי קושטא (בהכנה)
ירחים בעמק איילון (בהכנה)
מאבק מדיני 1948-1942 (בהכנה)
מלחמת ברירה - אייל כפכפי
מכתבים – התכתבות
מכתבים לדוד בן גוריון
מכתבים לברל כצנלסון
מכתבים מודפסים
מכתבים בכתב יד
מאמרים
נאומים
כנסת
ממשלה
ועדת חוץ וביטחון
מוסדות מפא"י
הסוכנות
שונות
הקלטות
הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית
מנהל המחלקה המדינית 1931 - 1948
יו"ר הנהלת הסוכנות 1961 - 1965
ועידות וקונגרסים ציונים
משרד החוץ
בדיוני משדר החוץ
תזכירים
תכתובת
כנסת
נאומים במליאה
דברים בועדת חוץ וביטחון
ממשלה
משרד ראש הממשלה
משה שרת על אישים
על משה שרת: הערכות וזיכרונות
הערכות והספדים
התייחסות בספרים
ראיונות בעיתונות
קריקטורות
משה שרת בעבודות מחקר
ביבליוגרפיה עברית
ביבליוגרפיה לועזית
מאמרים ועבודות בשלמותם
אימרות
פזמונים
תמונות
צפורה שרת
ביוגרפיה
מכתבים
דברים
על צפורה שרת
קטעי עתונות
יעקב שרתוק