בשער האומות - פרקים

 


פרק 1       סיומה של עדות – לפני הוועדה האנגלית-אמריקנית, מרס 1946

פרק 2       איגרת מחאה אחת מני רבות – הערות לסקר ממשלת המנדט, מרס 1946 

פרק 3       ודע מה שתשיב – בוועדה המדינית של עצרת או"ם, מאי 1947

פרק 4       תורה היא וללמד אותה צריכים – לפני הוועדה המיוחדת של או"ם, יוני 1947

פרק 5       ניסיון של חשבון צדק – לפני הוועדה המיוחדת של או"ם, יולי 1947

פרק 6       בעיצומו של הוויכוח הגדול – בוועדה המקבילה של עצרת או"ם, אוקטובר 1947

פרק 7       לענות לחורפי ישראל דבר – עם סיום הוויכוח בוועדה המקבילה, נובמבר 1947

פרק 8       באוזני העומדים על הדם – במועצת הביטחון, פברואר 1948

פרק 9       נוכח ראשית הנסיגה – במועצת הביטחון, אפריל 1948

פרק 10     בסבך הדיון על ההפוגה – במועצת הביטחון, אפריל 1948

פרק 11     השלטון היוצא חשוד על חבלות – במועצת הביטחון, אפריל 1948

פרק 12     אחריות אנגליה ל"ליגיון הערבי" – במועצת הביטחון, אפריל 1948

פרק 13     במערכה נגד ה"נאמנות" – בוועדה המדינית של עצרת או"ם, אפריל 1948

פרק 14     אם לא עכשיו – אימתי? – שיחה עם מזכיר המדינה ג'ורג' מרשל, מאי 1948

פרק 15     מן החזית אל העורף – דוח במרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, מאי 1948

פרק 16     בימי ההפוגה הראשונה – במועצת המדינה הזמנית, יוני 1948

פרק 17     כ"ט בנובמבר כלא היה – מועצת המדינה הזמנית, יולי 1948

פרק 18     המשך ההפוגה או חידוש הקרבות? – מועצת המדינה הזמנית, יולי 1948

פרק 19     לאחר עשרת ימי קרב – שוב הפוגה – מועצת המדינה הזמנית, יולי 1948

פרק 20     דין ודברים עם המתווך – מועצת המדינה הזמנית, אוגוסט 1948

פרק 21     השיחה האחרונה עם הרוזן ברנדוט – מועצת המדינה הזמנית, ספטמבר 1948

פרק 22     לקראת מערכה חדשה בעצרת – מועצת המדינה הזמנית, ספטמבר 1948

פרק 23     ויכוח עם ברנדוט אחרי מותו – הוועדה המדינית של עצרת או"ם, נובמבר 1948

פרק 24     במערכה על הנגב – מועצת המדינה הזמנית, ינואר 1949

פרק 25     ישראל במשפחת אומות העולם – מליאת עצרת או"ם, מאי 1949

פרק 26     בהתנוסס הדגל – עם הנפת דגל ישראל במרכז או"ם, מאי 1949

פרק 27     המדינה במבחן מעמדה ובעיותיה – בכנסת, יוני 1949

פרק 28     נספח: דוח משה שרת במינהלת העם, 12 במאי 1948