שם הפרק פעולות  
   
  1
מבוא  
  2
א. טרגדיה בחוף חיפה  
  3
הערות